DASK'ta emsal karar! Depremde evi yıkılana ödenecek tazminatta tarife değişti...

DASK'ta emsal karar! Depremde evi yıkılana ödenecek tazminatta tarife değişti...
DASK ödeyen herkesi ilgilendiriyor! Depremde yıkılan evlerle ilgili emsal karar çıktı... Karara göre evi yıkılana ödenecek ücret değişti. İşte yeni rakamlar...

Malatya Barosu Avukatı Çağdaş Karaoğlan, DASK ödemelerinin yeni tarifeden arttırılan limitler esas alınarak yapılması gerektiğini söyledi.
Av. Çağdaş Karaoğlan, deprem bölgesindeki hasarlı konutlara yönelik yapılan DASK ödemeleri ile ilgili açıklamada bulundu. Karaoğlan, DASK ödemelerinin geçen yılki eski tarifeye göre yapıldığını belirterek, “DASK, hasarlı konut sahiplerine ödemesi gereken tazminatın yarısını ödüyordu, fakat Sigorta Tahkim Komisyonu Hakem Heyeti verilen kararla, bunun doğru olmadığına tam ödeme yapılması gerektiğine hükmetmiş oldu” dedi.

“Bilindiği üzere zorunlu deprem sigortası, yani halk arasında bilinen adıyla DASK, depremin olduğu tarihteki, konutun yeniden yapım maliyetini azami limitlere kadar karşılayan bir poliçe türüdür” diyen Av. Çağdaş Karaoğlan, “DASK 25 Kasım 2022 de yeni tarife yayımlanmasına rağmen, ödemelerini eski tarifeden yani, yarı oranında yapmaya devam etmektedir. Ancak sigorta tahkim Komisyonu hakem heyeti verdiği kesin kararında bunun hatalı olduğunu, 6 Şubat’ta meydana gelen depreme 25 Kasım 2022 tarihli güncel tarifenin uygulanması gerektiğini kararlaştırdı. Buna göre azami teminat limiti 320 bin TL’den 640 bin TL’ye yükseltilmiştir” şeklinde konuştu.

Karaoğlan, “DASK poliçesinde azami limitler ve metrekare başına ödenecek tazminat miktarları her yıl güncellenir. Bu çerçevede 25 Kasım 2022 tarihinde Zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde, yüksek oranda artan inşaat maliyetleri dikkate alınarak bir güncelleme yapılmıştır. Buna göre metrekare başına çarpanlar bin 508 TL’den 3 bin 16 TL’ye, azami teminat ise 320 bin TL’den 640 bin TL’ye yani tam iki katına yükseltilmiştir. Bu tarihten önce konutun yeniden yapım maliyeti brüt metrekare ile bin 508 TL’nin çarpılması sonucunda bulunuyorken, söz konusu güncellemeden sonra 3 bin 16 TL ile çarpılarak hesaplanacaktır. Bir örnekle açıklamak gerekirse 25 Kasım 2022 tarihi öncesinde 100 metrekare olarak düzenlenen bir poliçede tazminat, 100m2X1508?=150 bin TL civarında hesaplanıyorken, 25 Kasım sonrasında meydana gelen hasarlar için 100m2X3016?= 300 bin TL civarında bir tazminat hesaplanması gerekmektedir. Ancak DASK buna rağmen düşük olan tarife ile yani bin 508 TL ile hesaplamaya devam etmektedir. Sigorta Tahkim Komisyonu hakem heyeti kararı bunun yanlış olduğuna hükmetmiştir” ifadelerini kullandı.

Av. Çağdaş Karaoğlan, “DASK’ın bundan sonra, bugüne kadar ödeme yaptığı tüm deprem mağdurlarına, daha önce yapmış olduğu tazminat ödemesi ne kadarsa, bir o kadar daha ödeme yapması gerekmektedir” dedi.

Depremzedeye ödenecek tazminat 


Dolayısıyla depremin meydana geldiği 6 Şubat 2023’ten önce DASK poliçesi yaptıran deprem mağdurlarının tümünün konutlarının, brüt metrekaresi bin 508 TL ile değil, 3 bin 16 TL ile çarpılması gerekmekte iken, maalesef DASK tarafından 25 Kasım’dan önce poliçe yaptıran vatandaşlara, zeyilname yapılmadığı ve ek prim ödenmediği gerekçesiyle, depremzedenin aleyhine olacak şekilde önceki tarifeye göre hesaplama yapmakta ve alınması gereken tazminatın ancak yarısı depremzedelere ödenmektedir. Halbuki DASK mevzuatının hiçbir yerinde, ek prim ödenmesi konusunda bir düzenleme yapılmadığı gibi, kurum bu hususta depremzedeyi uyaran bir adımda atmamıştır. Bu nedenle kusurludur. Bu durumda ilk ödemeyi alan sigortalıların DASK’tan aldıkları ilk tazminat kadar daha ödeme almaları söz konusu olacaktır. Bunun için Dask yaptırmış ve özellikle ağır hasarlı konutu olan sigortalılar dilerlerse Dask’akarşı Sigorta Tahkim Komisyonunda ya da genel mahkemelerde dava açabilirler” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir